София 1700
    ул. "Чавдар Мутафов" 22, вх. В, ет.3, ап.25
    (02) 866-95-14; 0899-100-267
    е-mail: milarbg@gmail.comОбектите които сме проектирали, както самостоятелно, така и в екип с наши партньори, могат да са разделят в два раздела:

 1. Жилищни и Обществени сгради
  • Еднофамилни жилищни сгради;
  • Многоетажни жилищни сгради;
  • Офисни сгради;
  • Детски градини;
  • Спортни центрове и зали;
  • Открити и покрити басейни;
  • Магазини и търговски центрове;
  • Многоетажни подземни и надземни паркинги и др.

 2. Промишлени сгради
  • самостоятелни едноетажни и многоетажни складове;
  • производствени сгради;
  • логистични центрове включващи складови сгради, адмнистрация, изложбени салони, и др.;
  • зърнохранилища;
  • оранжерии;
  • бензиностанции;
  • Трафопостове;
  • Фотоволтаични паркове;
  • Водно Електрически Централи (ВЕЦ);
  • Водни резервоари - подземни и надземни;

Участвали сме съвместно с наши колеги в проектирането на опорни конструкции за производстени съоръжения и инсталации в нефтопреработването, производството на цимент и селското стопанство.

Основното направление в което сме се специализирали са КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. Типа строителни конструкции които прилагаме в работата си се определя от изискванията за конкретния обект и с цел оптимизация на стойността на обекта, при спазване на всички изисквания на нормативната уредба за сигурност на конструкцията, пожаробезопасност, енергоемкост, градоустройство и разбира се красив външен вид и интериор. Според материала от който се изработва носещата конструкция на сградата могат да се разделят в три направления:
 1. Стоманобетонни - това са едноетажни и многоетажни сгради проектирани със стоманобетонна носеща конструкция която може да да е тип - гредова, безгредова, рамкова, със стоманобетонни шайби за поемане на хоризонталните въздействия от земетръс и вятър, както и комбинация на изброените вече типове.

 2. Стоманени - това са предимно едноетажни едно- и многоотворни рамкови конструкции но, също така и многоетажни сгради с подови конструкции от стоманобетонна плоча с оставащ кофраж от ЛТ-ламарина. Вида на стоманената конструкция може да е рамкова с ригел тип ферма или пълностенна греда, изработени от студеноогънати профили, горещовалцовани профили или съставени профили от листова стомана.

 3. Комбинирани /стоманобетон с корава армировака от стоманени профили/ - този тип конструкция обикновено сме използвали при обекти с много тежки натоварванния - като мноогоетажни складове, или при използване на стоманобетонната обвивка на елементитите освен като носещи елементи и като пожароизолация.

 4. Дървени - този тип конструкция е особено подходяща за барбекюта, беседки, вилни сгради, но също така и за еднофамилни къщи. Също така намира досто голямо приложение при изграждане на надстройки, мансарди или обикновени дървени покриви с или без използване на подпокривното пространство.