София 1700
    ул. "Чавдар Мутафов" 22, вх. В, ет.3, ап.25
    (02) 866-95-14; 0899-100-267
    е-mail: milarbg@gmail.com"МИЛАР" ЕООД е проектантско бюро в областта на инвестиционното проектиране на сгради и съоръжения.

Фирмата извършва както цялостно проектиране на нови сгради или преустройства и реконструкции на съществуващи сгради, а също и проекти само по отделните специалности на цялостния проект.

Проектите могат да се разделят на етапи:

    - Предварително проучване с вариантни идейни решения, съпътствани от предварителни количествени сметки и оценка размера на инвестицията;

    - Идеен проект за получаване на строително разрешение;

    - Технически проект с изработване на подробна разбивка на количествената сметка.

    - Работен проект с разботване и детайлизиране на всички елементи на проекта и получаване на окончателна количествена сметка.