София 1700
    ул. "Чавдар Мутафов" 22, вх. В, ет.3, ап.25
    (02) 866-95-14; 0899-100-267
    е-mail: milarbg@gmail.com"МИЛАР" ЕООД е проектантско бюро в областта на инвестиционното проектиране на сгради и съоръжения.

Фирмата извършва както цялостно проектиране на нови сгради или преустройства и реконструкции на съществуващи сгради, а също и проекти само по отделните специалности на цялостния проект.